81-033 GDYNIA
ul. Chylońska 110
tel/fax +48 (58) 663 33 99
kom.: +48 602 697 414
katalogi
Katalog basenowy Katalog urządzeń
Serwis


    Przygotowanie techniczne naszego serwisu w połączeniu z najlepszymi dostępnymi materiałami dają pewność trwałości wykonywanych przez nas instalacji. Usługi wykonywane przez serwis to:

 
  uruchomienie stacji uzdatniania ( kompleksowy rozruch, przekazanie stacji użytkownikowi
     protokołem zdawczo-odbiorczym, doradztwo w zakresie uzdatniania wody), opracowanie projektów,
 
 pełna obsługa gwarancyjna wynikająca z instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej,
 
 naprawy pogwarancyjne, naprawy drobne, remonty
 
 regularne okresowe przeglądy urządzeń,
 
 instalacje urządzeń - montaż stacji uzdatniania wody do nowych i dopasowanie do
     istniejących instalacji wodnych,
 
 modernizacja instalacji pracujących nieefektywnie,
 
 czyszczenie układów wodnych,
 
 doradztwo techniczne,