Filtry do wody przemysłowe i uzdatnianie wody

Uzyskanie najlepszej jakości czystej wody to priorytet dla naszej firmy. Oferujemy szereg rozwiązań, które pozwalają na skuteczne oczyszczanie i uzdatnianie wody dla potrzeb klientów indywidualnych i przemysłu. W naszej ofercie znajdziecie Państwo m. in. filtrowanie wody na węglu aktywnym, odżelazianie, zmiękczanie, uzdatnianie wody pitnej i przemysłowej, sterylizację i dezynfekcję wody oraz sposoby na podnoszenie jej jakości. Jeżeli chodzi o filtry do wody odwrócona osmoza, którą oferujemy, doskonale się sprawdza w domowych warunkach. Oferujemy wysoko wydajne, przemysłowe filtry do wody, przeznaczone dla celów technologicznych. Uzdatnianie wody wpływa na prawidłowe funkcjonowanie maszyn, a więc zadbanie o wyposażenie w odpowiednie filtry do wody powinno być kluczowym aspektem działalności. Dbamy o to, aby nasze filtry do wody były nie tylko skuteczne, ale także jak najprostsze w obsłudze. Nawet zaawansowane filtry przemysłowe do wody wymagają jedynie minimalnego nadzoru. Nasze produkty, pomagające przeprowadzić uzdatnianie wody przemysłowej, posiadają bardzo długi czas eksploatacji nawet w wymagających warunkach pracy. Jeżeli chodzi o filtry do wody przemysłowe produkty naszej firmy skonstruowane są w taki sposób, aby sprawdzały się przy wysokim zużyciu.

Uzdatnianie wody przemysłowej stanowi naszą specjalność od wielu lat. Proponujemy filtry do wody o różnej wydajności, dzięki czemu przeprowadzą Państwo uzdatnianie wody także w instalacjach domowych. Domowe, jak i przemysłowe filtry do wody przeznaczone są między innymi do usuwania chloru i związków organicznych. Filtry przemysłowe do wody mogą posiadać wymienny wkład, co zapewnia długie użytkowanie. Jeżeli chodzi o budowę, filtry do wody przemysłowe, jak i domowe, tworzone są z wyjątkowo trwałych komponentów.

Polecane

Automatyczna stacja odżelaziania wody 9,5 m3/h

Automatyczna stacja odżelaziania wody 9,5 m3/h

Automatyczna stacja odżelaziania / odmanganiania wody.  Zastosowanie: ujęcia własne, ..

Automatyczna stacja zmiękczania wody 3,0 m3/h

Automatyczna stacja zmiękczania wody 3,0 m3/h

Automatyczna stacja zmiękczania wody. Zastosowanie: kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, in..

Automatyczny system DEZYNFEKCJI wody 1mln L

Automatyczny system DEZYNFEKCJI wody 1mln L

Roztwór TwinOxide? nie zawiera czystego chloru. Aktywną substancją biobójczą jest molekuła dwutlenk..

Narurowy filtry mechaniczny 3,5 m3/h

Narurowy filtry mechaniczny 3,5 m3/h

Filtracja mechaniczna.  Filtr do wody z wkładem wymiennym.  Zastosowanie: F..

Automatyczny filtr węglowy 2,5 m3/h

Automatyczny filtr węglowy 2,5 m3/h

Zastosowanie: ujęcia własne, w instalacjach domowych i przemysłowych, do usuwania chloru i zwią..

Automatyczna stacja odwróconej osmozy 1000 L/h

Automatyczna stacja odwróconej osmozy 1000 L/h

 Automatyczna stacja odwróconej osmozy Zastosowanie: W instalacjach przemysłowych do ..

Antyskalant PP - środek przeciw kamieniowi.

Antyskalant PP - środek przeciw kamieniowi.

Antyskalanty zapobiegają osadzaniu się kamienia - są to związki powierzchniowo czynne, które zakłóca..

Automatyczna stacja zmiękczania wody - KOMPAKTOWA 1 m3/h

Automatyczna stacja zmiękczania wody - KOMPAKTOWA 1 m3/h

Zastosowanie: Jednokolumnowy zmiękczacz kompaktowy stosowany w instalacjach wody zasi..

WSKAŹNIKI CZYSTOŚCI WODY

BZT5 -biologiczne zapotrzebowanie tlenu. Jest to pojęcie umowne okreolające ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych. Wskaźnik okreola poorednio stężenie substancji organicznych ulegających biodegradacji (bioutlenieniu). Przekroczenie normy BZT5 oznacza, że woda zawiera nadmiar związków organicznych, co może powodować niedobór tlenu i w konsekwencji śmierć organizmów dla których jest on niezbędny do życia (np. ryb).

ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Jest to poorednia metoda oznaczania związków organicznych na podstawie ilooci tlenu zużytego w procesie utleniania tych związków na drodze chemicznej. Najbardziej uniwersalnym utleniaczem używanym do oznaczania ChZT jest dwuchromian potasowy. ChZT oznaczone nadmanganianem potasowym okreola się mianem "utlenialnooci".

Obydwa współczynniki wyraża się w mg O2/dm3 (miligramach tlenu w litrze wody).

CHLORKI - aniony najczęociej występujące w wodach naturalnych i ociekach. Mogą pochodzić z gruntu, z pokładów naturalnych soli oraz z zanieczyszczeń ociekami przemysłowymi i wodami kopalnianymi. W zimie stosuje się je do posypywania dróg (ostatnio, na szczęocie, w coraz mniejszym stopniu).

Wchodzą też w skład niektórych nawozów sztucznych i podczas opadów są spłukiwane do rzek. W wyniku przemian metabolicznych u ludzi są wydalane i poprzez kanalizację miejską trafiają do wód powierzchniowych.

Oczyszczanie ocieków praktycznie nie wpływa na ich stężenie, mogą zostać usunięte jedynie poprzez destylację lub odwróconą osmozę.

SIARCZANY - rozpowszechniony składnik wód naturalnych. Siarczany dostają się do nich najczęociej na skutek wymywania skał osadowych oraz wyługiwania z gleby. Źródłem siarczanów w wodach powierzchniowych mogą być ocieki miejskie i przemysłowe np. z fabryk kwasu siarkowego, sztucznego jedwabiu oraz wody kopalniane.

FOSFORANY - źródłem są ocieki miejskie i przemysłowe, a także stosowane w rolnictwie nawozy sztuczne i ocieki rolnicze (np. gnojowica). Fosforany w ociekach pochodzą głównie z proszków do prania (w lepszych proszkach zastępuje się je zeolitami), a także wydalin ludzkich i rozkładu związków organicznych. Fosforany są główną przyczyną eutrofizacji, czyli nadmiernego rozwoju glonów, zakwitów wody. To z kolei jest przyczyną niedoboru tlenu i zagłady zwierząt wodnych (głównie ryb).